Ο Δήμαρχος Δελφών Α. Παναγιωτόπουλος και η Ομάδα Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER για την περιοχή Παρνασσού-Οίτης (Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΑΣΕ) διοργανώνουν ενημερωτική σύσκεψη για το Πρόγραμμα CLLD/LEADER την Τρίτη 18 Ιουλίου ώρα 20.00 μ.μ. στο Κοινοτικό Κατάστημα Επταλόφου Φωκίδας

Το πρόγραμμα CLLD/LEADER Παρνασσού-Οίτης : Ευκαιρίες και Προοπτικές

Ο Δήμαρχος Δελφών Αθαν. Παναγιωτόπουλος

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD/LEADER